Olja och naturgas i och kring Östersjön

Igår medverkade jag på ett halvdags Östersjöseminarium anordnat av Nätverket Olja och Gas (NOG), vilket blev en intressant tillställning. Jag forskar ju numera om Europas naturgashistoria, men jag hade ironiskt nog inte bjudits in av den anledningen, utan i egenskap av författare till Östersjövägar. Man behövde helt enkelt någon som kunde introducera Östersjöområdets historia och kultur för en i övrigt tekniskt orienterad deltagarskara. NOG är ett av dessa nätverk i gränslandet mellan myndighetsvärlden och näringslivet som nog i hög grad bygger upp det där speciella, påtagligt avslappnade klimatet som präglar relationerna mellan offentligt och privat i Sverige. Här kan man ännu uppleva något av ett genuint intresse för den fortsatta uppbyggnaden och förbättringen av Sverige, med teknik och ekonomi i centrum. Medelåldern var dock relativt hög, jag hörde till de absolut yngsta denna dag. I bakgrunden deltog flera nu pensionerade tidigare höjdare från näringsliv, politik och diplomati. Men som Karin Byman från ÅF förklarade för mig är en tanke med NOG just att underlätta kompetensflödet nedåt i generationerna. Det är inte lätt, med tanke på hur litet området olja och gas är i Sverige.

Efter min inledande presentation av Östersjöområdet tog Alf Brodin från Sjöfartsverketes internationella avdelning vid med en märkvärdigt inkännande redogörelse för sjöbundna transporter på Östersjön. Jag minns Brodin från en konferens om Ryssland i Göteborg för åtta år sedan – det var just när Putin hade kommit till makten samtidigt som Östersjöeuforin nått en euforisk höjdpunkt – då var han doktorand i kulturgeografi, men hans kunskap om siffror och detaljer i Östersjötransporterna var imponerande nu som då. Han har tydligen också nyligen skrivit klart en rapport om detta på Sjöfartsverket. Den borde jag kanske titta i för att hålla mig uppdaterad. Slående var särskilt hur oljetransporterna från ryska hamnar i Finska viken (Primorsk och i allt högre utsträckning också Vysotsk) fortsätter att öka i rask takt. Brodin visade fotografier från satellit över hamnarna vilket snarast förde tankarna till spionhistorier från kalla kriget.

Eric Palmlöv, med internationell eller snarast amerikansk framtoning, redogjorde för oljebolaget OPAB:s oljeprospektering i Östersjön, där man hoppas göra stora fyndigheter i ett intressant gränsområde där Sveriges ekonomiska zon gränsar mot inte mindre än fyra andra länder på en mycket liten yta: Lettland, Litauen, Kaliningradområdet och Polen. I både Polen och Kaliningradområdet pågår sedan länge oljeutvinning. OPAB har också en del licenser på lettiskt och litauiskt territorium, men de går för närvarande inte att utnyttja eftersom det finns gränsstridigheter mellan Lettland och Litauen i Östersjön. Jag höjde på ögonbrynen när jag fick klart för mig att OPAB i själva verket dock också är ett globalt aktivt bolag med ägarandelar och ibland operativt ansvar i t.ex. Guinea Bissau.

Sist kom Harry Anton från Fortum Värme. Han representerade även något som heter Baltic Gas, en organisation bildad av Östersjöns gasbolag och som eftersträvar integration i området – något som för närvarande är så långt från förverkligande man kan komma (undantaget då planerna på den tysk-ryska ledningen). Finland vill gärna ansluta sitt gasnät till Baltikum, bland annat som ett sätt att få tillgång till lagerhållning i Lettland – alltså istället för att bygga ut egna lager för naturgas. Det vore intressant att undersöka hur denna internationalisering av lagerhållningen har uppstått historiskt – Finland är nämligen inte det enda fallet, utan som jag fick berättat för mig av Karen Sund från Norge pågår denna process sedan länge inom både olja och gas, det handlar om ett slags förskjutning från ett ingenjörsperspektiv på lagerhållningen till ett finansiellt perspektiv.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: